การเปิดใช้งาน ASP / ASP.Net บน Web Server

0 17,254

การติดตั้ง ASP , ASP.NET สำหรับการเปิดการใช้งานนั้น ในที่นี้เราจะทำบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 Standard

 

การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Web Application บน Web Server โปรแกรมที่เขียนขึ้นมานั้นสามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลาย อาทิเช่น ASP , ASP.Net หรือ PHP ซึ่งปกติแล้วการใช้งาน ASP และ ASP.Net จะสามารถเปิดใช้งานได้จาก Server Manager แต่ถ้า PHP จะต้องทำการ Download ตัว Plugin ของ PHP สำหรับ IIS มาใช้งานก่อนครับ

การติดตั้ง ASP , ASP.NET สามารถติดตั้งผ่านทาง Server Manager ครับ

 

ขั้นตอนการติดตั้ง ASP , ASP.NET
1. เปิด Server Manager จากนั้นเลือก Manage >> Add Roles and Feature

 

2. ในส่วนของ Before You Begin คลิก Next

 

3. ส่วนของ Installation Type เลือก Rule-based or feature-based installation จากนั้นคลิก Next

 

4. ส่วนของ Server Selection เลือก Select a server from the server pool จากนั้นคลิก Next

 

5. ส่วนของ Server Roles ในที่นี้เราต้องติดตั้ง IIS ก่อนครับจึงจะสามารถมาเลือกติดตั้ง ASP , ASP.NET ได้
ให้เลือกไปที่ Web Server (IIS) >> Web Server >> ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Application Development >> จากนั้นสามารถเลือกติดตั้ง ASP , ASP.Net หรือในกรณีที่ใช้งาน PHP อย่าลืมติ๊กเลือก CGI ด้วยครับ เสร็จแล้วคลิก Next

 

6. ส่วนของ Features คลิก Next

 

7. ส่วนของ Confirmation คลิก Install

 

8. ส่วนของ Results รอการติดตั้งประมาณ 1 – 2 นาที เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งครับ

 

เพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องการ ASP.Net ตัว Version ใหม่ๆ สามารถ Download จากเว็บไซต์ของ Microsoft ได้โดยตรงครับ

Leave A Reply