การติดตั้ง DNS Server เพื่อใช้งาน Website บน Windows Server 2016

0 5,282

ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ครับ

เปิด Server Manager เลือก Manage >> Add Roles and Feature

 

จะปรากฏหน้าของ Add Roles and Features Wizard

จากนั้นในส่วนของ Before You Begin คลิก Next

 

ส่วนของ Installation Type เลือก Rule-based or feature-based installation จากนั้นคลิก Next

 

ส่วนของ Server Selection เลือก Select a server from the server pool จากนั้นคลิก Next

 

ส่วนของ Server Roles เลือก DNS Server จากนั้นคลิก Next

 

ส่วนของ Features คลิก Next

 

ส่วนของ DNS Server คลิก Next

 

ส่วนของ Confirmation คลิก Install

 

จากนั้นรอการติดตั้งประมาณ 2 – 3 นาที เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง DNS Server

 

Leave A Reply