การติดตั้ง FTP บน Windows Server

0 8,455

การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ที่ Server Manager ครับ

เปิด Server Manager เลือก Manage >> Add Roles and Feature

 

จะปรากฏหน้าของ Add Roles and Features Wizard

จากนั้นในส่วนของ Before You Begin คลิก Next

 

ส่วนของ Installation Type เลือก Rule-based or feature-based installation จากนั้นคลิก Next

 

ส่วนของ Server Selection เลือก Select a server from the server pool จากนั้นคลิก Next

 

ส่วนของ Server Roles ภายใต้ Web Server ให้เลือก Web Server (IIS) -> FTP Server

 

ส่วนของ Features คลิก Next

 

ส่วนของ Confirmation คลิก Install

 

จากนั้นรอการติดตั้งประมาณ 2 – 3 นาที เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง FTP Server

Leave A Reply