มาทำความรู้จัก Windows

windows คืออะไร มาทำความรู้จัก Windows เป็นระบบปฏิบัตรการที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (operating system) ซึ่งเป็นการพัฒนาจากบริษัท microsoft ก่อนหน้านี้เป็นการใช้งานด้วยระบบปฏิบัตรการ Dos…

มาทำความรู้จัก Linux

Linux (ลีนุกซ์) เป็นระบบปฏิบัตรการ open source software สามารถใช้งานได้ฟรีโดยมีการแจกจ่ายจากผู้พัฒนาโดยตรง ซึ่งหลักๆแล้วจะทำงานเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง Hardware กับ Application เพื่อจัดการ Resource ในการทำงานอย่างเหมาะสม…

Disk Space คืออะไร ?

Disk Space คืออะไร ? Disk Space จะเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ซื้อ hosting เปรียบเสมือน HDD ที่ใช้กันบนคอมทั่วไป แต่ Disk Space จะจัดเก็บข้อมูลอยู่บน server hosting เช่นถ้าแพคเกจที่ซื้อ พื้นที่ Disk Space 10 GB =…

Data Transfer คืออะไร

Data Transfer หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า Bandwidth คืออะไร ? Data Transfer หรือ Bandwidth คือ การรับส่งข้อมูลระหว่าง ผู้ใช้งาน และ server ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเว็บไซต์, FTP, Email โดย hosting แต่ละผู้ให้บริการจะตั้ง Data Transfer หรือ…

Hosting คืออะไร ?

โฮสติ้ง (Hosting) คือ พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่จะนำข้อมูลที่อัพโหลดเข้าไปเผยแพร่สู่บนโลกออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์นั้นเองสามารถใช้งานได้ทั้งการเรียกดูข้อมูล หรืออัพโหลดและดาวโหลดข้อมูลแล้วแต่ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ทำไมต้องเช่า โฮสติ้ง…

รัฐช่วยลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% เริ่ม 1 เม.ย. 63

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ประกาศให้ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

รายละเอียดงาน Job Purpose / วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงาน - เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท - ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท - เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัท -…