การตั้งค่า forword mail

758

การตั้งค่า forword mail มีวิธีการดังนี้

เปิด Gmail แล้วไปที่รูป ฟันเฟือง เลือก”การตั้งค่า”ตามภาพ

เมื่อเข้ามาแล้วให้เลือกไปที่แท็บ “การส่งต่อและ POP/IMAP” ตรงกรอบสีแดง

เมื่อกดเข้ามาแล้วให้ดู ที่ การส่งต่อที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง แล้วให้กดที่ “ส่งต่อสำเนาจดหมายขอเข้าไปที่…และ…”ถ้ายังไม่มีที่อยู่ก็กด “เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ”

เมื่อเลือกเสร็จก็กด”บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อกด “เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ”จะขึ้นหน้าต่างให้ใส่ที่อยู่ที่จะส่งต่อ เมื่อใส่เสร็จแล้วก็ต้องรอเมลมายืนยันที่อยู่ด้วย

และถ้าอยากเอาที่อยู่ออกก็ กดนำ…ออก ได้เลย

Comments are closed.