เตือน! อีเมลหลอกลวงให้โอนเงิน

ในปัจจุบันอีเมลหลอกลวง (Phishing Email) เป็นหนึ่งในวิธีที่บรรดา Hacker หรือ ผู้ไม่หวังดี นำมาใช้ก่อเหตุอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีทั้งการแนบไฟล์ มาทางอีเมล  ทั้งการแนบลิงค์เชื่อมโยงพาไปยังเว็บไซต์หลอกลวง หากผู้ใช้งานไม่ระมัดระวัง…

Keyword คืออะไร ?

Keyword คืออะไร ? ใช้ทำอะไร มีความสำคัญแค่ไหน และ จำเป็นต้องมีไหม ?

Heading Tag แยกหัวข้อของบทความ

Heading Tag แยกหัวข้อของบทความ เขียนบทความโดยใช้ Headings Tag H1 , H2 , H3 แบ่งแยกบทความ Headings Tag จะเป็นตัวบงบอกของผู้อ่านรวมถึง Googlebot เพื่อให้รู้ว่าหัวข้อไหนเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองแต่จริงๆแล้วไม่ควรย่อยหัวข้อเกินระดับ H3…

Keyword แทรกอยู่ทั่วบทความและ Long Tail Keyword คืออะไร

Keyword แทรกอยู่ทั่วบทความและ Long Tail Keyword คืออะไร การมี keyword อยู่ที่ meta tag อย่างเดียวไม่พอบทความควรใส่ keyword แทรกอยู่ตลอดทั่วบทความ ในช่วงย่อหน้าแรก (100คำแรก) เพราะว่าเวลาที่ Crawler มาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราไปทำ index ถ้า…

เทคนิคการเขียน Meta Tag ให้ได้ค่า CTR% สูงๆ

หลายคนคงยังไม่รู้ว่า Meta Tag คืออะไร วันนี้ทางเพจจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจกันครับ Meta Tag คือ คำอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาของหน้านั้นๆ เพื่อให้เข้าใจว่าเว็บไซด์นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  ซึ่งส่วนนี้จะไม่ได้แสดงบนเว็บไซด์…