ระบบปฏิบัติการ : OS (operation) คืออะไร

4,049

ระบบปฏิบัติการ : OS (Operating System) คืออะไร

ระบบปฏิบัติการ : OS (Operating System)
คือการทำงานเกือบจะทุกระบบบนคอมพิวเตอร์ซึง เป็นปัจจัยหลักของระบบ จะถูกแบ่งออกเป็น 4ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ ผู้ใช้

ฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์ จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเรียกใช้ทรัพยากรณ์ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก หน่วยความจำ และรวมไปถึงโปรแกรมภาษาเครื่องที่ใช้ หรือไมโครโปรแกรม เพื่อให้เป็นโปรแกรมพื้นฐานการใช้งาน (primitive level) การทำงานของตัวคอมพิวเตอร์จำได้รับเป็นชุดคำสั่งการด้วยระบบคำสั่งง่ายๆ เช่น Move Add Jump คำสั่งต่างๆจะถูกแปลงเป็นภาษาเครื่องแล้วส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ เปรียบเทียบ คำนวณ และการควบคุมอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก

ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ คือโปรแกรมที่มีหน้าที่เป็นเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานและฮาร์ดแวร์ เพื่อจัดการปฏิบัติการทรัพย์ยากรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และมีหน้าที่รองรับการใช้งานของโปรแกรมต่างๆ โดยระบบปฏิบัติการบางประเภทผู้ใช้งานหรือผู้พัฒนาสามารถปรับแต่งการทำงานได้อย่างอิสระ เช่น Linux เพื่อให้เอื้ออำนวยและตรงตามวัตถประสงค์ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ใช้ในการคำนวณ ด้านกราฟฟิก ระบบฐานข้อมูล หรือเกม เป็นต้น โดยโปรแกรมเหล่านี้จะถูกเรียกว่า User’s Program การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หลักๆจะใช้ภาษาที่แอดวานซ์ เช่น Java, c++, c, Basic ฯลน และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา หากเป็นโปรแกรมทีใช้งานเชิงธุระกิจใหญ่ๆ พวกโปรแกรมเช่าซื้อ ระบบจ่ายเงินเดือน จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ผู้ใช้
เมื่อมีคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นมา พร้อมโปรแกรมใช้งานแล้ว ต่อไปคือผู้ใช้งานที่ตอบสนองต่อการใช้งานเพื่อจัดการทรัพยากรณ์ใช้งานต่างๆตามความประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นใช้ทำงาน เล่นเกม อื่นๆ โดยผู้ใช้งานนี้จะใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆหากเมื่อพบปัญหาภายในโปรแกรมก็อาจมีการแจ้งทางผู้พัฒนาเพื่อให้แก้ไขตัวโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สนใจสั่งซื้อ Hosting และ VPS ได้ที่ลิงค์

Web Hosting Unlimited >> https://www.hostinglotus.com/hosting-unlimited-domain/
VPS Windows >> https://www.hostinglotus.com/cloud-vps-linux/
VPS Linux >> https://www.hostinglotus.com/cloud-vps-linux/

สนใจบริการ จด domain, hosting, ทำเว็บไซต์ salepage, SEO
ติดต่อ 02-0263-124 กด 2
เว็บไซต์หลัก https://www.hostinglotus.com/
Line : @mcloudsale

Comments are closed.