วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เฉพาะบาง User ใน DirectAdmin ระดับ Admin

901

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน User นำระบบ Email ที่ให้บริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ส่ง Mail โฆษณา, Spam Email หรือ User อาจติด Malware ส่ง mIl Virus ออกอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้โดเมนของผู้ใช้บริการ และ IP ของ Mail Server ที่เราให้บริการติด Blacklist

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คุณสามารถค้นหา User ได้ 2 วิธี

  1. ใส่ชื่อ User ที่ต้องการในช่อง Search และคลิกปุ่ม User
  2. ค้นหา User ได้ที่เมนู Show All Users

3. ในส่วนของ Sent Emails ให้คลิกที่ User

4. สามารถกำหนด Limit การส่งอีเมล์ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Limit

 

Comments are closed.