วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน

974

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่เมนู Message All Users

3. กำหนดค่าและระบุค่าข้อความได้ดังนี้

  • To : กำหนดค่า Users ที่ต้องการส่งเป็น All Users
  • Priority : กำหนดค่าระดับความสำคัญหรือการเร่งรีบ (Low, Mudium, Hight)
  • Subject : ระบุหัวข้อที่ต้องการส่ง
  • Message : ระบุข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องการส่ง

ระบบจะแจ้งยืนยันการส่งข้อความไปยัง Users ทั้งหมดที่ใช้งาน

Comments are closed.