การสร้าง Office 365 group

3,503

 

  1. เข้าสู่ระบบ Office 365 ไปยัง Apps เลือก “Admin”

 

จะแสดงหน้า Microsoft 365 admin center ไปยังหัวข้อ Groups เลือก “Groups”

 

  1. เลือก Add a group

 

  1. กรอกข้อมูลของกลุ่ม

  • Type เลือก Office 365
  • Name/Group email address เพื่อแสดงถึงกลุ่มคนที่เข้าร่วม เมื่อใส่ชื่อลงไประบบจะแสดงที่อยู่อีเมลที่แนะนำให้ ถ้าแสดงว่า “Un Available” จะหมายถึงชื่อกลุ่มในได้ใช้ไปแล้ว ถ้าขึ้น “Available” แสดงว่าชื่อนั้นสามารถใช้ได้ ให้ทราบว่าเมื่อเลือกชื่อกลุ่มไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • Description ใส่คำอธิบายที่จะช่วยให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่ม อาจจะไม่ใส่ก็ได้
  • Privacy ตามค่าเริ่มต้นที่ให้มา กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนตัว ซึ่งคือจะมีเฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ภายในกลุ่มนี้ได้
  • Owner คลิก Select owner เพื่อเลือกสมาชิกที่มอบหมายให้จัดการกลุ่ม

 

4. เสร็จแล้วให้กด Add

 

=================================================================

สำหรับท่านที่สนใจจะใช้บริการทำ Office 365

สามารถติดต่อทีมงาน Metrabyte Cloud ได้โดยตรงที่ Line : goo.gl/M5d1Xx หรือ Tel. 02-0263-124

และสามารถดูรายละเอียดเบื่องต้น ได้ที่ Office 365 : https://www.metrabyte.cloud/gsuite.php ครับ

Comments are closed.