การสร้าง DNS บน Windows Server

0 32,313

 

วิธีการสร้าง DNS สำหรับเว็บไซต์ของเรา โดยก่อนการสร้าง DNS สำหรับโดเมนที่ต้องการนั้น จะต้องทำการชี้ Name server ของโดเมนเรา มายัง Windows Server ของเราก่อนนะครับ

โดยสามารถแจ้งผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนของเราดำเนินการ Child Name Server พร้อมหมายเลข IP จริงของ Server เรา แจ้งกับผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนดำเนินการส่วนนี้ได้เลยครับ

เมื่อดำเนินการชี้ Name Server มายัง Server ของเราเองแล้ว จากนั้นเริ่มการสร้าง DNS Server ได้เลยครับ

ไปที่ Server Manager เลือก Tools >> DNS

 

ในส่วนของ DNS Manager ให้คลิกขวาที่ Forward Lookup Zones จากนั้นเลือก New Zone…

 

จากนั้นคลิก Next

 

ส่วนของ Zone Type ให้เลือก Primary zone จากนั้นคลิก Next

 

Zone name: แนะนำให้กรอกเป็นชื่อโดเมนเช่น domaintesttt.net จากนั้นคลิก Next

 

ในส่วนของ Zone File เลือก Create a new file with this file name: จะเป็นการสร้างชื่อ file เพื่อใช้ของ Zone DNS ของเรา จากนั้นคลิก Next

 

จากนั้นเลือก Do not allow dynamic updateds จากนั้นคลิก Next

 

คลิกที่ Finish

 

หลังจากนั้นจะได้ Zone DNS ของโดเมนเราปรากฏขึ้น ให้คลิกขวาที่ชื่อโดเมนของเรา ในที่นี้ตัวอย่างจะเป็น domaintesttt.net และทำการคลิกที่ Properties

 

ไปที่แท็ป Name Servers จากนั้นคลิกที่ Add…
Add… >> คือการเพิ่ม DNS
Edit… >> คือการแก้ไข DNS
Remove… >> คือการลบ DNS

 

กรอกชื่อ Name server ที่ต้องการใช้ภายใต้ชื่อโดเมนของเรา จากนั้นกรอกหมายเลข IP ของ server เรา จากนั้นคลิก OK


ในที่นี้ตามตัวอย่างเราจะ add Name server ไว้ 2 ตัวครับ คือ ns1 และ ns2 จะชี้มาที่ IP เดียวกัน (อย่าลืมดูพวก . ข้างหลังด้วยครับ จะต้องใส่ให้ถูก) จากนั้นคลิก OK

 

ได้ DNS เรียบร้อยครับ ชี้มาที่ IP เดียวกัน

 

เพิ่ม Record A หรือ AAAA โดยการคลิกขวาที่ชื่อโดเมนของเรา จากนั้นเลือก New Host (A or AAAA)

 

ตั้งชื่อเป็น ว่าง (ปกติแล้วว่างจะมีความหมายคือ domain ปัจจุบัน คือ domaintesttt.net) และใส่ IP เข้าไปครับ จากนั้นคลิกที่ Add Host

 

หากขึ้นดังรูป แสดงว่า add Type A หรือ AAA เรียบร้อยครับ

 

เพิ่ม Record CNAME โดยการคลิกขวาที่ชื่อโดเมนของเรา จากนั้นเลือก New Alias (CNAME)

 

ตั้งชื่อเป็น www ให้ชี้มาที่ domaintesttt.net. (ตรวจสอบ . ข้างหลังด้วยนะครับ) จากนั้นคลิก OK

 

จะได้ Record ที่จะใช้งานแล้ว ซึ่งปกติหลักๆ เราจะใช้อยู่ 2 ตัวแค่นั้นครับคือ ว่าง และ www (ในกรณีจะเพิ่ม Record อื่นๆ เช่นพวก MX , CNAME , TXT ก็สามารถทำได้เหมือนกัน)

 

หลังจากที่ทำการกำหนดค่า Config DNS แล้ว ขั้นตอนถัดไปก็คือการชี้ Name server ของโดเมนเรามายัง Server ของเราที่ได้ Config ขึ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยน Name server ของโดเมนเราจากผู้บริการจดทะเบียนโดเมนครับ และการแก้ไข Name server แล้วนั้น อาจจะต้องรอ DNS อัพเดตประมาณ 12 – 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้งานได้ครับ

Leave A Reply