การสร้าง Website หรือ Domain บน IIS (Internet Information Service)

0 19,989

การสร้าง Website หรือ Domain บน IIS (Internet Information Service) สามารถสร้างได้ผ่านทาง Server Manager ในเมนู IIS ในที่นี้ตัวอย่างจะทำบน Windows Server 2016 ครับ

โดยไปที่ Server Manager >> Tools >> Internet Information Services (IIS) Manager

 

หน้าจอ Web Server จะเป็นดังนี้

 

การเพิ่ม Web Site บน IIS (เราสามารถมีได้หลายโดเมนภายใน 1 Server) โดยคลิกขวาที่ Site >> Add Web Site…

 

จะปรากฏหน้า Add Website โดยใส่ชื่อ Website หรือชื่อที่ต้องการเพิ่มได้ในช่อง Site name: จากนั้นกำหนด Path ของ Website เช่น C:\Metrabyte

Blinding
– Type: สามารถเลือก http หรือ https
– IP address: ในที่นี้ต้องใส่ IP ของ server ที่ต้องการใช้งานจริง
– Port: อาจจะใช้เป็น Port อย่างอื่นก็ได้ แต่ในที่นี้จะเลือก Port default คือ 80 ซึ่งเป็น Port ของ http และหากใช้ Port อื่น กรณีตอนที่รันเว็บไซต์จะต้องเรียกภายใต้ Port ด้วย
– Host name: ตรงส่วนนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ กรณีที่ใส่ Host name: เราจะต้องทำการ Set ตัว DNS ของโดเมนให้พร้อมด้วย และจะสามารถเรียกชื่อ Website ภายใต้โดเมนนี้เท่านั้น

วิธีสร้าง DNS Server สำหรับ Domain บน Windows Server 2016
https://blog.metrabyte.cloud/create-dns/

เมื่อกำหนดครบแล้ว จากนั้นกด OK ได้เลยครับ

 

จะได้ Site ขึ้นมา 1 ตัวเรียบร้อยแล้ว

 

หลังจากนั้นทดสอบสร้างไฟล์ง่าย ๆ เพื่อเรียก Website ได้ในโฟล์เดอร์ หรือ Path ที่เราเลือกไว้ครับ ในที่นี้เราจะไปสร้างไฟล์ index.html ที่ C:\domaintesttt.net ครับ

 

เพิ่ม Code เข้าไปในไฟล์

 

ทดสอบเรียกเว็บไซต์ http://domaintesttt.net/

เพิ่มเติม

อย่าลืมว่าในกรณีที่ยังไม่มีโดเมน ให้ใช้ Port และเราสามารถเรียกจาก http://119.59.108.91:80/ หรือในกรณีที่ทำ DNS แล้ว อาจจะต้องรอประมาณ 12 – 24 ชั่วโมง ถึงจะสามารถใช้งานได้

Leave A Reply